ศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 
泰國.泰中教育文化交中心

泰中教育文化交流中心』為增進『泰,中』兩國華語文教育及文化交流,中心工作項目謹如下列,敬請卓參:

 

 
敬請  不吝指教並賜覆
 
5、學校各級學生人數
4、學校屬性
3、學校地址
2、聯絡電話
1、貴校校長,副校長大名
為達成此工作目標,敬請各校提供
 
以上為本中心工作目標
7:提供泰國貧困學生扶助及培植計畫。
6:中泰各校華語文教育資源互通。
5:中泰各校學生留學安排。
4:中泰各校教育行政人員互訪。
3:貴校與中國華文教育,文化交流的促成。
2:提供貴校在長期恆定師資培訓方面的意求。
1:提供貴校在提昇華語文教育,師資、教材等方面之需求。
 

主任:陳虎  胡德昌
 

泰 中 教 育 文 化 交 流 中 心

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Objectives of the Center

1. The Center will promote the cooperation between Thai and Chinese schools, and build and share educational resources mutually.
 
2. The Center will assist Thai schools to carry out Chinese-language education, design majors together, criticize and share the achievements of basic education in China.
3. Making good use of the successful cases of the Targeted Poverty Alleviation in China, and with the leadership from Thai government, the Center will explore models of educational poverty alleviation in Thailand. That is to bring a job to a person, bring benefits to a family, and bring influence to a village.
 
4. The Center will assist to carry out the plan of “studying in China” and “studying in Thailand, and cultivate talents who know China and Thailand well, and who are both knowledgeable and capable. 

5. The Center will integrate the resources from Thai and Chinese government, social organizations, and individuals, and provide more funding to develop the education in poverty-stricken areas in Thailand.

6. Based on the cooperation between schools, the Center will promote the exchanges of educational management, teaching and learning, and teachers and students between Thailand and China.
 
7. The Center will make good use of Chinese experience to enhance the informatization of Thai education.
 
8. Making good use of the advantage of Thailand and China, the center will promote summer camps, winter camps, and learning and researching activities.
 
9. The Center will make good use of Thai and Chinese resources to provide the schools in poverty-stricken areas in Thailand with test books, teaching materials, stationeries, and sports equipments, which are in line with Thai laws and with the approval from Thai government.
 
10. The Center will provide assistance to the construction of higher educational institutions, scientific research and cooperation, and teacher exchange and further studies.
 


เรื่อง ขออนุญาติเยี่ยมโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
 
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนระหว่างไทยกับจีนภายใต้การความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลไทย และสมาคมยูนนานแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน"ขึ้น และทางศูนย์ฯได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ที่ศูนย์มีความประสงค์ที่จะเริ่มต้นดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ Mr.Hu Te Chang และรองผู้อำนวยการ Mr.Li Shao Wen และ Ms. Li YunHuai (ทั้งสามท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมยูนนานแห่งประเทศไทย) ใคร่ขอความประสงค์ที่จะไปเยี่ยมโรงเรียนของท่าน
 
I. แนะนำประวัติความเป็นมา, จุดประสงค์ของศูนย์ฯ,โครงสร้างองค์กร, ทรัพยากรและพันธมิตร, ฯลฯ ของ"ศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน"
2. รับฟังสถานการณ์ทั่วไปของโรงเรียน, การให้ความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาจีนในปัจจุบัน
3. สำรวจความพร้อมและความเป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีนเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ เช่น นักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างสองประเทศ, การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนระหว่างอาจารย์,ศูนย์วิจัยการเรียนการสอนภาษาจีน, และการบรรยายพิเศษเป็นต้น
4. สำรวจความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทย – จีนทั้งในระดับมัธยม และระดับมหาวิทยาลัย
5. สำรวจความเป็นไปได้ในการ "สนับสนุนชาวไทยภาคเหนือและการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนยากจน"
จึงเรียนมาเพื่อขอความพิจารณา และติดต่อกลับทางศูนย์ฯด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง ทางศูนย์ฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ขอแสดงความนับถือ               
 
ศูนย์การศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน             
ผู้ติดต่อ : ริสา พงศ์วิสัยทัน๋            
โทร : +66 849-054-949